گروه بازرگانی چوب عبدمنافی                          تاسیس(1332)


***بیش از شصت سال سابقه درخشان***
...لیست قیمت تخته و الوارچوبی...

کد کالا نوع کالا قطرmm عرضcm طولcm کیفیت قیمت هر متر مکعب (پالتی) ریال قیمت هر متر مکعب در مبدا (کانتینری) دلار توضیحات
TPYR تخته نراد 25 10الی20 400الی600 درجه یک - روسیه
TPYR تخته نراد 50 10الی30 400الی600 درجه یک - روسیه
TPYR تخته نراد 63 15الی25 600 درجه یک - روسیه
TPYR تخته نراد 75 15الی20 600 درجه یک - روسیه
TPYRKD تخته نراد 50 15الی20 600 درجه یک - روسیه خشک کن رفته
TPYRKD تخته نراد 63 15الی20 600 درجه یک - روسیه خشک کن رفته
TROCKD تخته بلوط قرمز 51یا75 15الی250 300 سوپر - 1750$ کانادا خشک کن رفته A3
TWOCKD تخته بلوط سفید 51 15الی250 300 سوپر - 1750$ کانادا خشک کن رفته A3
TBGKD تخته راش 51 15الی25 390>270 سوپر 1250$ آلمان خشک کن رفته A3
TACKD تخته ون 51یا75 15الی25 420>240 سوپر - 1410$ کانادا خشک کن رفته A3
TWCKD تخته گردو 75 15الی25 390>270 سوپر 2850$ کانادا خشک کن رفته A3
TAM تخته ماهگونی آفریقایی 50تا70 15الی25 400>240 درجه یک 1070$ آفریقای غربی
TAI تخته ایروکو آفریقایی 50تا70 15الی25 400>240 درجه یک 1300$ آفریقای غربی و مرکزی
TAT تخته ساج آفریقایی 50تا70 15الی25 500>240 درجه یک 3020$ آفریقای غربی و مرکزی
TAP تخته پادوک آفریقایی 50تا70 15الی25 400>240 درجه یک 1810$ آفریقای غربی و مرکزی
TAS تخته ساپلی آفریقایی 50تا70 15الی25 400>240 درجه یک 1070$ آفریقای غربی و مرکزی
TBT تخته ساج برمه ای 50یا75 15الی25 450>350 سوپر 6500$ برمه طبیعی خشک شده
TBR تخته رز وود برمه ای 50یا75 15الی25 420>300 سوپر 3130$ برمه طبیعی خشک شده
TAW تخته ونگه آفریقایی 50یا75 15الی25 390>270 سوپر 3800$ آفریقای مرکزی خشک شده طبیعی


قیمت های دلاری برمبنای قیمت نرخ آزاد ارز محاسبه می گردد .
قیمت ها حداقل برحسب یک کانیتر 20 فوتی محاسبه گردیده است .
زمان تحویل حداکثر دو ماه از تاریخ قرارداد و 30% نقدا دریافت می گردد .