گروه بازرگانی چوب عبدمنافی                          تاسیس(1332)


***بیش از شصت سال سابقه درخشان***

او اس بی (OSB)


تعریف :

(OSB)او اس بی مخفف کلمه "Oriented Stand Board" و یا در بعضی از کشورهای دیگر به نام (OSSB) او اس اس بی که مخفف کلمه "Orieted Split Straw Board" هستند نامیده می شوند و در مجموع می توان آنها را تخته ورق های پرس شده در یک راستا معنی نمود ، البته ما در ادامه آنها را به همان نام متداول خود یعنی "او اس بی" می نامیم .
همان طور که در معنی آمده به ورقه های نازک چیپس شده (بیش از 20 میلیمتر و کمتر از 100 میلیمتر و با قطر کمتر از یک میلیمتر ) که به صورت نا منظم و در یک راستا (عموما به طول ) به روی هم با چسب (عموما مقاوم به رطوبت) پرس گردیده اند را او-اس-بی می گویند .
این ورق ها عموما در ابعاد 2440*1220 میلیمتر و با قطرهای 6 تا 25 میلیمتر ساخته می شوند . "او اس بی" ها شامل 3 لایه ساخته شده می باشند که یکی دو وجه رو و پشت ورق و دیگری مغز میانی آنها می باشد . در ساخت ورق های "او اس بی" فقط باید از مغز میانی چوب استفاده گردد و استفاده از پوست درخت در ساخت آنها ممنوع می باشد .همچنین از سطح رو و پشت ورق ، استفاده از چوب های معیوب مانند کرم خوردگی و یا باختگی قدغن می باشد .
در ساخت "او اس بی" عموما از چوب های هیزمی (به علت ارزان بودن) استفاده می گردد .

تولید :

در حال حاضر "او اس بی" ها عموما در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه از قبیل : آلمان ، فرانسه ، کانادا ، آمریکا ، رومانی ، لهستان ، ترکیه و ... ساخته می شوند و کشورهایی مانند چین و یا هند تا به حال موفق به تولید این محصول نگردیده اند ، هرچند که ظاهرا در کشور چین خط تولید اروپایی این محصول در حال راه اندازی می باشد .
در ساخت "او اس بی" ها عموما از چوب های سوزنی برگ (انواع کاج ها) به جهت رنگ روشن ، ارزان بودن این نوع چوب در کشورهای تولید کننده ، چسب پذیری خوب در زمان تولید و انوجاج کمتر (به دلیل خواص فیزیکی این نوع چوب) استفاده می گردد .
و در چسب این اوراق از رزین های ترکیبی شیمیایی با پارافین استفاده می گردد.
"او اس بی" ها دارای چند استاندارد جهانی می باشند که ما فقط به دو نوع متداول و پرمصرف این محصول از طریق شرکت رویال تجارت بنا امکان عرضه و واردات آن فراهم می باشد ، می پردازیم .

1-"او اس بی -2 استاندارد" " OSB-2) OSB Standard) "

این نوع که منبعد از آن به نام او اس بی-2 نام می بریم ، دارای استاندارد اروپایی (EN300) می باشد و میتوان از آنها در مصارف و مکان های داخلی ساختمان (بدون آب و رطوبت) و محل های سرپوشیده استفاده نمود ، از این نوع همچنین می توان در ساخت دیواره ها و یا سقف ساختمان ها پیش ساخته ( به صورت زیرکاری و تزریق شده با فوم) استفاده نمود .
یکی دیگر از مصارف این ورقه ها در ساخت جعبه های چوبی مخصوص حمل و نقل (یک بار مصرف) و یا پنل های فشارگیر در زمان حمل و نقل می باشد . البته گاها برای دکوراسیون و یا ساخت بعضی وسایل چوبی مانن د قاب و عکس و غیره استفاده از این اوراق مشاهده گردیده است که ما استفاده این ورق ها برای این مصارف را توصیه نمی نماییم .

2- "او اس بی-3ممتاز" "OSB-3) OSB Premium)"

این نوع که منبعد از آن به نام "او اس بی-3" نام می بریم ، این نوع همانند OSB-2 دارای استاندارد ارپایی (EN300) می باشد و از آنها می توان در فضاهای سرپوشیده اما با رطوبت یا مناطق شرجی استفاده نمود . (توجه شود که او اس بی ها ضدآب نیستند .) از مصارف این نوع می توان در مکان های سرپوشیده و یا در داخل ساختمان و محیط های کمی مرطوب و شرجی استفاده نمود . همچنین می توان از آنها در دیوار کف و یا عایق زیر سقف استفاده نمود . در OSB-3 رزین ترکیبی لایه ها به روی سطح و در مواردی که احتیاج به تغییر رنگ چوب مثلا گردویی را داشته باشند با مشکل روبه رو می شوند .(البته در بعضی موارد هم این رزین همان حالت پیش رنگ را داشته و در کارهای نما مصرف کننده را بی نیاز از رنگ می سازد .)


جدول مشخصات تکنیکی OSB

قطر 18-25 m.m قطر 10-18 m.m قطر 6-10 m.m واحد روش آزمایشی OSB-2 / OSB-3

18
9

20
10

22
11

N/m.m²
N/m.m²

EN310
AN310
استقامت به خمش
به سطح رویی (محور اصلی)
به مقطع (محورفرعی)

3500
1400

3500
1400

3500
1400

N/mm²
N/mm²

EN310
EN310
مدول آلاسیته به خمش
به سطح رویی (محوراصلی)
به مقطع (محور فرعی)
0.30 0.32 0.34 N/mm³ EN319 نگهدارنده درونی
20 20 20 % EN317 تورم در قطر

0.3 +-
0.3 +-

0.3 +-
0.3 +-

0.3 +-
0.8 +-

mm
mm

EN324-1
AN324-1
میانگین تغییرات
قطر(پوست خورده)
قطر(پوست نخورده)

3 +-
3 +-
2

3 +-
3 +-
2

3 +-
3 +-
2

mm
mm
mm

EN324-2
EN324-2
EN324-2
میانگین تغییرات
طول
عرض
گونیا بودن
2-12 8-12 2-12 % EN322 میزان رطوبت
 
class A1=8mg/100g EN-120 مقدار فرمالدئید مجاز (مختص OSB-2)
class E1=8MG/100G EN-120 مقدار فرمالدئید مجاز (مختص OSB-3)
carbamide fromaldehyde / dyisocyanade/carbomide formadehyde نوع چسب مصرفی

این ارزش گذاری ها بر اساس رطوبت معمولی هوا (65%) و درجه حرارت 20 درجه سانتی گراد تامین گردیده است . (EN300)