گروه بازرگانی چوب عبدمنافی                          تاسیس(1332)


***بیش از شصت سال سابقه درخشان***
...لیست قیمت او اس بی...

قطر m.m درجه بندی تعداد در هر پالت ورقی (ریال) توضیحات
9 OSB3 96 - رومانی
11 OSB3 80 - رومانی
15 OSB3 60 - رومانی
18 OSB3 51 - رومانی