گروه بازرگانی چوب عبدمنافی                          تاسیس(1332)


***بیش از شصت سال سابقه درخشان***

نئوپان (chipboard)


تعریف :

مخلوط ذرات چوب درجه 3 «هیزمی» که پس از چیپس شدن ،به وسیله چسب تحت تأ ثیر فشار و حرارت محکم شده و اوراق مسطح با ابعاد معین را به وجود آورند و به وزن مخصوص بین 55 % کیلوگرم / مترمکعب تا 65 % کیلوگرم / مترمکعب برسد را اصطلاحا نئوپان می گویند.

تولید :

نئوپان ها در حال حاضر بیشر در ایران تولید می شوند که در بازار بسته به محل تولید آنها نام گذاری شده اند.

امتیازات :

  1. دسترسی به سطوح وسیع و ارزان
  2. قابلیت روکش گیری

معایب :

  1. چسب نئوپان ها از انواع اوره فرمالدئید (UF) می باشد که دوام آنها در رطوبت بیش از 18 % از بین می رود.
  2. مقاومت کم فیزیکی و مکانیکی
  3. قابلیت ابزار خوری ندارد.

مصارف :

فقط جهت مصارف داخل ساختمان و یا مسقف