گروه بازرگانی چوب عبدمنافی                          تاسیس(1332)


***بیش از شصت سال سابقه درخشان***








اعضای محترم گروه بازرگانی عبدمنافی



جناب آقای عبداله عبدمنافی

جناب آقای امیرحسین عبدمنافی

جناب آقای آرین عبدمنافی

جناب آقای افشین حقیقی

سرکار خانم مریم کریم نیا

سرکار خانم مرجان صادقی