گروه بازرگانی چوب عبدمنافی                          تاسیس(1332)


***بیش از شصت سال سابقه درخشان***
چشم انداز ...

چشم انداز گروه عبدمنافی :
♦ پایداری در ارائه و ارتقاء سطح کیفی خدمات
♦ استفاده بهینه ازامکانات و منابع
♦ لحاظ نمودن نیازها و الزامات در توسعه و ارائه خدمات
♦ آموزش و نوآوری در خدمات و توسعه و بسط آن به کارکنان
♦ سعی در حفظ و رضایت مشتریان در بالاترین سطح
♦ ارائه خدمات آنلاین اینترنتی به مشتریان و همکاران