ضمن تبریک سال نو و فرا رسیدن نوروزی جدید و با آرزوی بهترین ها برای شما و خانواده گرامیتان ، ساعات کاری گروه بازرگانی چوب عبدمنافی در نوروز ۱۳۹۹ به شرح ذیل می باشد .

تاریخروزدفتر مرکزیانبار
۱۳۹۸/۱۲/۲۸چهارشنبه۸ الی ۱۳تعطیل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹پنجشنبهتعطیل تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ جمعه تعطیل تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ شنبه تعطیل تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ یک شنبه تعطیل تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۰۴دوشنبه تعطیل تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۰۵سه شنبه ۸ الی ۱۲ تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۰۶چهارشنبه ۸ الی ۱۲ تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۰۷پنجشنبه ۸ الی ۱۲ تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۰۸جمعه تعطیل تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۰۹شنبه ۸ الی ۱۲ تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۱۰یک شنبه ۸ الی ۱۲ تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۱۱دوشنبه ۸ الی ۱۲ تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۱۲سه شنبه تعطیل تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۱۳چهارشنبه تعطیل تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۱۴پنج شنبه۸ الی ۱۲ تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۱۵جمعه تعطیل تعطیل
۱۳۹۹/۰۱/۱۶شنبه۸ الی ۱۷۸ الی ۱۷

لازم به یادآوری است از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعات کاری به روال سابق از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ عصر می باشد.

به دلیل افزایش قیمت دلار قیمت تخته چندلایی نیز تغییر کرده است.

تخته لایی سوزا ضد آب روسیه ۱۵ میلیمتری در ابعاد۳۰۵*۱۵۲رسید.

تخته لایی سوزا ضد آب روسیه ۱۸ میلیمتری در ابعاد۳۰۵*۱۵۲رسید.