گروه عبدمنافی ابتدا فعالیت خود را در سال ۱۳۳۲ توسط آقای حاج سید عبدالله عبدمنافی در خیابان مازندران تهران و سپس در سال ۱۳۵۰ به خیابان

سپاه (تهران) محل فعلی خود نقل مکان نمودند و از آن زمان تا به امروز در این مکان مشغول به کار می باشند . با همکاری آقای امیرحسین عبدمنافی

در سال ۱۳۷۱ به مرور تشکیل گروه عبدمنافی شکل گرفت و با وجود مشکلات سنتی بودن بازارها از یک سو و رشد پرشتاب و کالاها و فن آوری های

نوین در کشورهای پیشرفته از دیگر سوی ، انگیزه ی اصلی تاسیس گروه را برای خدمات بهتر و به روزتر در ایران پایه گذاری نمود . هرچند گروه

فعالیت خود را با ارائه خدمات به مشتریان قدیمی و گاها سنتی خود شروع نمود . اما نگرش مدیریتی به اهداف والاتر و ایجاد بستری برای متصل شدن

به بازارهای جهانی و برنامه ریزی برای خدمات بهتر و رضایت مشتریان انگیزه ای فزاینده در ما را ایجاد نمود تا نیازهای مشتریان را در حد توان

خود برآورده نمائیم و زمینه جذب مشتریان جدید و همکاری در پروژه های ملی و کشوری را در طول چند دهه اخیر اجرا نموده باشیم . در طول سالیان

گروه عبدمنافی با همکاری و ارتباط نزدیک خود با مصرف کنندگان و فروشندگان کالا از قبیل همکاران ، نجاران ، مبل سازان ، کابینت سازان ،

دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور سعی بر برطرف نمودن خلاهای موجود و توزیع کالاهای با کیفیت استاندارد و مناسب در بازارهای داخلی

نموده است .