طراحی و خم کاری تخته چند لایه ضخیم با برش های cnc

نیمه تمام

تخته های نیمه کاره dukta بر اساس یک فرآیند ثبت شده برای انعطاف پذیری چوب و مواد مبتنی بر چوب ساخته شده اند. تخته ها می توانند از یک یا هر دو طرف بریده شوند و بسیار پایدار و شفاف باشند و باعث می شوند تا آزادی زیادی در طراحی ایجاد شود. آنها به ویژه برای برنامه های جذب صدا و دیوار و سقف و همچنین برای عناصر دیوار پارتیشن آزاد ایستاده مناسب هستند.

برش های منظم در جهت طولی بر روی سطح ناپیوسته است

برش ها به طور مرتب و مداوم بر روی سطح قرار دارند.

برشهای عدس FOLI در جهت طولی و مداوم یا ناپیوستگی بر روی سطح هستند.

این تخته ها حاوی یک لایه متوسط از پارچه یا نمد هستند.

برش ها از دو طرف عبور می کند و به این معنی است که می توانند به شکل های سه بعدی خم شوند

Leave a Comment